LiveStream Knaben

EVD Knaben gegen EHC Troisdorf

29.10.16 EV Duisburg „vs“ Iserlohner EC 1b 6:3 (1:1,4:1,1:1)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvPFZHWRW1x2egeszpLofhoFUYPjFKPdQ

 

2016-10-02_Troisdorf – Duisburg (6:3)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvPFZHWRW1x2UG96hnM4rT_TdAzItITZK

 

2016-09-17_Eindhoven vs Duisburg (5:2)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvPFZHWRW1x2cSQC2IYNrFL2nVvORooc2

 

2016-09-23_Duisburg vs. DEG (1:5)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvPFZHWRW1x1pvGSjb61UC2o_qgD7qpm3

 

2016-09-25_Tilburg vs. Duisburg

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvPFZHWRW1x37mK9OdqFg8zjs8_OBGre2

 

EVD Knaben 2016-09-18 Eindhoven vs. Duisburg (7:2)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvPFZHWRW1x0I-ZVVrBZhVV4t3YyFuAeu